TƯỞNG NHỚ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI THÂN
ĐÃ RA ĐI VÀO CÕI TRƯỜNG SINH

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn các thân nhân, ân nhân và bằng hữu chúng con đã qua đời được lên chốn nghỉ ngơi:
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Cha PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KÍNH
Sinh ngày: 15 tháng 06 năm 1944 - Tại : Thôn Tân Hưng, Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình
Qua đời lúc 11:30 ngày 27.03.2022 tại bệnh viện Đa khoa Qui Nhơn - thọ 78 tuổi
Tôma Trần Văn Tư, con ông Chính Bảo
SN: 1949 - Từ trần: 13/3/2022