Rev. Dick Chilmark (+23/9/2007)
Lành Thanh Đức 16/1/2005
Họp mặt La San Cù Lao 2017
Lão và Hợp 2017
Linh New Jersey 2003
Cửa Bạng 2005
Linh - Điệp Ngô - Điệp Lưu - Vinh 1999
Little Flower, Berkeley Heights 2013
ĐGM Alp. Ng. Hữu Long 2017
Nghệ nhân Lượng 2017
Mân Côi Bridgeport, CT 2011
Lê Mến HB 1973 (2017)
Lê Văn Mỹ HB 1972 (2017)
Cha Nam SB69
Cậu Mự Nam Lịch 2003
Albuquerque, New Mexico 1986
Chú Nga 1976
Sr. Hằng Nga, SCC 2003
Sr. Gabrielle Hồng Nga, SCC 2015
Nguộc Phước SB 66 (2019)
Nhật Yến Nghệ An 2019
Sr. Cẩm Nhung 2016
Niên Ba Làng 2017
Rời NJ 1/1/2004
Lương Văn Nuôi Palawan 1983
Trường Việt Ngữ Palawan 1991
Hương Na 2019
Đ/Ô Phong 24/2/2019
Trương Phước HB 1972 (2017)
Cha Ng. Bảo Chi Quốc 2014
Cha Quốc và Khanh (Chinatown, NYC 2014)
Nguyễn Phú Quý Seadrift 2005
29 năm sau
Nguyễn Sao HB 1973 (2017)
SB 64 (2016)
25 Năm Chợ Mới 9/10/2011
SB Houston 5/9/2004
SB Nam California 7/10/2004
Sài Gòn 9/1/2005
Chủng Sinh VN Bataan 1984
ĐGM Emm. Ng. Hồng Sơn 2/12/2015
St. Joseph, West Orange (22/11/2010)
Farewell Port O'Connor, TX (20/9/2006)
Cha Tâm & Phùng Tâm (27/11/2017)
Lm. Mai Thái HB 1972 (27/7/2017)
Thái Toma, Fort Worth, TX (1998)
Trinh và Thái Fort Worth, TX - 25/2/2020
ĐCV Xuân Bích, Huế (17/1/2005)
Lưu Thiên & Phước 2017
Chị Ba Thiềng 2005
Sr. Anna Marie Thủy, SCC (2003)
Cha Vũ Thư 2010
ĐHY & Tiên & Lâm 1998
Phi Tiến (Jersey City 9/1/2000)
-
Tiến Râu 20004 & 2017
Trần Cao Toàn 2004
-
Tiệc mừng hưu trí (7/9/2015)
Hai bố con Khánh Vĩnh (14/12/2015)
Quang Vinh & Cao Vinh (17/1/2005)
Cha Vịnh, ofm (West Orange 2003)
Vũ Chợ Mới 2017
ĐC William E. Lori, GM Bridgeport 27/5/2011
Rev. Anthony Randazzo
Msgr. Joseph P. Masiello
Fr. Leo Farley
Most Rev. John W. Flesey
javascript
2019