Nguyễn Phạm Hoàng Đăng, San Jose, CA - 2006

Lời Cảm Tạ
Nguyễn tiên sinh bao năm nguyện khấn
Phạm phu nhân sốt sắng cầu xin
Hoàng thiên ghé mắt thương tình
Đăng nhi quý tử hạ sinh trong nhà.
(21/12/1993)