Vinh, Đáng, Cả (1/5/2007)
Hoàng Ngọc Anh 1970
Cha Phú An - Port O'Connor - 20/2/2004
Bob Suarez - Point Comfort - 2004
Bồng Linh Vinh 2005
Seadrift, TX - 2004
Cha Cần
ĐC Long & Nguyễn Cang 2017
Cảnh Charlie (1983)
Jennifer Châu 2004
Chức 2019
22/11/1986
2003
Simon Cường 2016
Ngô Công Diệm 2004
Cha Điện (Nhĩ châm 2019)
Điệp SB 67
Cha Điệp QN 2017
Châu Bồng Điệp Khánh 1998
Nguyễn Văn Đời 2017
Vinh Trúc Du (May 4, 2019)
Huỳnh Tấn Dũng HB 1974 (2017)
Trần Hùng Dũng (Lê) 2003
Dung Seadrift 2004
Ca sĩ Gia Ân 2015
Cha Hải SB64 (2012)
Hằng Cali (2006)
Thu Hằng Nghệ An (2012)
Hiến Râu San Jose (2006)
GĐ Hiến Râu (2006)

Lời Cảm Tạ
Nguyễn tiên sinh bao năm nguyện khấn
Phạm phu nhân sốt sắng cầu xin
Hoàng thiên ghé mắt thương tình
Đăng nhi quý tử hạ sinh trong nhà.
(21/12/1993)
Nguyễn Phạm Hoàng Đăng
Dì Hoàn 2005
Hội Râu 2005
Hợi (TX 2004)
Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng 2003
Sr. Trần Thị Hồng, SCC (2004 & 2013)
Phan Ngọc Hùng HB 1972 (2017)
Lm. Trần Ngọc Bảo Khanh (New York 2014)
Khánh SB 67 Phan Thiết (2016)
Cha Hoàng San Khánh 1997
Lm. Phêrô Trương Văn Khoa (3/11/1957-3/1/2017)
Kim Anh (2015)
ĐHY - Kim - Đức - Hùng 1998
ĐHY - anh Danh Lâm 1998
Vinh Lên Thăng Hùng 12/12/2015
1/5/2019

Rev. Mark Wegg died on Jan. 13, 2015. Funeral Mass was celebrated on Jan 19 at 11 a.m. at Blessed Sacrament Catholic Church, 720 12th St., Clermont, Fla.
Mark taught me driving lessons and also a very close friend during my 2-year stay in Immaculate Conception Seminary, Seton Hall University, South Orange, New Jersey (1984-1985).
I miss you, Mark.
MAY YOU REST IN PEACE.
javascript
MY FRIENDS 1