Tuyết
Cha Phan Châu Lý, ofm - 10/6/2021
Lý, ofm
ĐHY Thuận & Lê Kiển TiênTiên & Danh Lâm - 1998 ĐHY Thuận
ĐTGM PX Thuận & Lâm Danh 1998 Lâm
Bà Cháu Hương và Na 2019 Hương
ĐGM John Walter Flesey Flesey
Nguyễn Văn Lành, Đà Nẵng - 2005 Lành
Nguyễn Văn Lão và Phan Văn Hợp, 2017 Lão
Lớp 1961 La San Cù Lao: Thế Vinh Hợp Trang - Niên Lão Đời Giới (2017) La San
Fr. Leo O. Farley was a Pastor of Our Lady of Mercy, Jersey City, before being a professor at Immaculate Conception Seminary, Mahwah, NJ. Later on, he ministered as a Catholic Chaplain at St. Barnabas Medical Center, Livingston, NJ until retirement in 1998. I was specially blessed to work with him from 1997 to 1998.
Rev. Leo O. Farley Farley
Rev. Msgr. Richard M. Liddy, Rector/Dean (1985-1990)

At about 7:30pm, October 15, 1985, Msgr. Richard Liddy summoned me to his private studio and notified me of the faculty's decision to promoting me to the Holy Order of Diaconate which would be celebrated on the feast of Immaculate Conception, December 8, 1985 at Our Lady of Sorrows Church, South Orange, by the laying of hands and invocation of the Holy Spirit of Most. Rev. Robert Francis Garner (April 27, 1920 – December 25, 2000), Auxiliary Bishop of Newark.

Monsignor Richard M. Liddy, having earned a degree in classics from Seton Hall (1960) prepared for the priesthood at the Pontifical North American College and engaged in theological studies at the Pontifical Gregorian University, earning a licentiate in theology in 1964. Ordained to the priesthood in 1963, Liddy was appointed to the seminary faculty and sent back to Rome for doctoral studies in philosophy, earning a Ph.D. from the Gregorian University in 1970. After serving as professor of philosophical theology from 1967-1980, Liddy once again returned to Rome as spiritual director of the Pontifical North American College (1980-1984). Monsignor Liddy was appointed rector/dean in 1985, a post he held until he was named interim chancellor (1990) of Seton Hall University.
Msgr. Richard M. Liddy Liddy
ĐC Linh - West Orange, NJ - 2003 Linh
ĐC Linh tại Cửa Bạng (tượng cha Đắc Lộ, Alexandre de Rhodes) - 2005.jpg Linh
1999 - Nguyễn Chí Linh, Ngô Mạnh Điệp, Lưu Hồng Điệp, Nguyễn Quang Vinh Linh
ĐC Alp. Nguyễn Hữu Long, HB I (2017) ĐC Long
ĐC Long & Cang 2017 ĐC Long
Nghệ nhân Lượng 2017 Lượng
Các Soeurs Mân Côi Chí Hòa - Bridgeport, Connecticut, 2011 Mân Côi
Msgr. Joseph P. Masiello Masiello

Lê Mến, HB II

Nguyễn Mỹ, HB I


Hạnh ngộ Chủng Sinh Hòa Bình tháng 7 năm 2017 tại Đà Nẵng
Mến & Mỹ, HB II & I Mến
Cha Nam, QX Chợ Mới - 2011 Nam
Gia đình cậu mợ Nam Lịch 2003 Nam Lịch
1986 Albuquerque, NM: Tịnh, Lâm, Hiền, Sỹ, Vinh, Trung, Thương Albuquerque
1976: Chú Nga Nga
Sr. Anna Nguyễn Thị Hằng Nga, SCC - 2003 Nga Anna
Sr. Gabrielle Nguyễn Thị Hồng Nga, SCC (2015) Nga Gabrielle
Nguyễn Phước (Nguộc) 2019 Nguộc
Sr. Cẩm Nhung, MTG Nha Trang, 2016 Nhung
Niên, Ba Làng Niên
NJ 1/1/2004: Hưng, Huy - Thủy, Cúc, Vinh, Phong NJ 2004
Palawan 1983: Lương Văn Nuôi Nuôi
Palawan: Vietnamese High School 1991 Palawan
Trương Phước, HB I (2017) Phước
Lm. Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc, Rahway 2014 Quốc
2014: Nhà Hàng Nha Trang, New York Chinatown: Vinh, Khanh, Quốc Quốc
Nguyễn Phú Quý, Seattle, TX 2005 Quý


I AM A HAPPY PARISH PRIEST!
Rev. Anthony Randazzo, Pastor of Holy Trinity, Westfield, NJ Randazzo
Sam Monaco & Lorenzo: Rochelle Park, NJ - 2014 Monaco
Tiến, HB III & Nguyễn Sao, HB II Sao
Họp lớp SB 64, 2016 64
Họp mặt SB tại Houston, TX - 2004 SB 2004
Họp mặt SB Nam Cali - 2004 SB Cali
Họp mặt SB Sài Gòn 2005 SB 2005
SB Chợ Mới 2011, mừng 25 năm LM SB 2011
Chủng sinh Việt Nam tại Bataan 1984 Bataan
ĐGM Emm. Nguyễn Hồng Sơn, GP Bà Rịa - Missouri 2015 Sơn
St. Joseph, West Oreange, NJ 2010 St. Joseph
St. Joseph, Port O'Connor, TX 2006 PO'Connor
Cha Trần Văn Tâm và Phùng Tâm, Ninh Hòa 2017 Tâm
Cha Bonaventura Mai Thái, TĐD Đà Nẵng, 2017 Thái
Tôma Trần Thái, Fort Worth, TX 1998 Thái Tôma
Lưu Văn Thiên HB II & Trương Phước, HB I - 2017 Thiên
Chị Ba Thiềng, Chợ Mới - 2005 Thiềng
Cha Thư và cha Vinh bàn giao chức Chủ Tịch Miền Đông Bắc 2011 Thư
Sr. Anna Maria Trần Thị Thủy, SCC 2003 Thủy
Nguyễn Phi Tiến, Liberty Park, Jersey City, NJ (2000) Tiến
Lm. Nguyễn Văn Tiến (Râu)
Houston, TX, Hoa Kỳ
2004
Lễ tang Đức Cha Thống
Phan Thiết 2017
Cha Tiến Râu (2004 & 2017) Tiến Râu
Trần Cao Toàn, Port O'Connor, TX (2004) Toàn
Mừng hưu trí - 7/9/2015 Hưu trí
Mừng hưu trí - 7/9/2015 Hưu trí
Lm. Nguyễn Công Viên - Hành Hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Viên
Lm. Nguyễn Cao Vinh - Mẹ La Vang 2005 Vinh Cao
Lm. Nguyễn Đình Vịnh, ofm - West Orange, NJ (2003) Vịnh
ĐTGM William E. Lori, TGP Baltimore Lori
javascript