Tuyết


Cha Phan Châu Lý, ofm - 10/6/2021


ĐHY Thuận & Lê Kiển TiênTiên & Danh Lâm - 1998

ĐTGM PX Thuận & Lâm Danh 1998

Bà Cháu Hương và Na 2019

ĐGM John Walter Flesey

Nguyễn Văn Lành, Đà Nẵng - 2005

Nguyễn Văn Lão và Phan Văn Hợp, 2017

Lớp 1961 La San Cù Lao: Thế Vinh Hợp Trang - Niên Lão Đời Giới (2017) La San

Fr. Leo O. Farley was a Pastor of Our Lady of Mercy, Jersey City, before being a professor at Immaculate Conception Seminary, Mahwah, NJ. Later on, he ministered as a Catholic Chaplain at St. Barnabas Medical Center, Livingston, NJ until retirement in 1998. I was specially blessed to work with him from 1997 to 1998.

Rev. Leo O. Farley Farley

Rev. Msgr. Richard M. Liddy, Rector/Dean (1985-1990)

At about 7:30pm, October 15, 1985, Msgr. Richard Liddy summoned me to his private studio and notified me of the faculty's decision to promoting me to the Holy Order of Diaconate which would be celebrated on the feast of Immaculate Conception, December 8, 1985 at Our Lady of Sorrows Church, South Orange, by the laying of hands and invocation of the Holy Spirit of Most. Rev. Robert Francis Garner (April 27, 1920 – December 25, 2000), Auxiliary Bishop of Newark.

Monsignor Richard M. Liddy, having earned a degree in classics from Seton Hall (1960) prepared for the priesthood at the Pontifical North American College and engaged in theological studies at the Pontifical Gregorian University, earning a licentiate in theology in 1964. Ordained to the priesthood in 1963, Liddy was appointed to the seminary faculty and sent back to Rome for doctoral studies in philosophy, earning a Ph.D. from the Gregorian University in 1970. After serving as professor of philosophical theology from 1967-1980, Liddy once again returned to Rome as spiritual director of the Pontifical North American College (1980-1984). Monsignor Liddy was appointed rector/dean in 1985, a post he held until he was named interim chancellor (1990) of Seton Hall University.

Msgr. Richard M. Liddy Liddy

ĐC Linh - West Orange, NJ - 2003 Linh

ĐC Linh tại Cửa Bạng (tượng cha Đắc Lộ, Alexandre de Rhodes) - 2005.jpg Linh

1999 - Nguyễn Chí Linh, Ngô Mạnh Điệp, Lưu Hồng Điệp, Nguyễn Quang Vinh Linh

ĐC Alp. Nguyễn Hữu Long, HB I (2017) ĐC Long

ĐC Long & Cang 2017 ĐC Long

Nghệ nhân Lượng 2017 Lượng

Các Soeurs Mân Côi Chí Hòa - Bridgeport, Connecticut, 2011 Mân Côi

Msgr. Joseph P. Masiello Masiello


Lê Mến, HB II


Nguyễn Mỹ, HB IHạnh ngộ Chủng Sinh Hòa Bình tháng 7 năm 2017 tại Đà Nẵng

Mến & Mỹ, HB II & I Mến

Cha Nam, QX Chợ Mới - 2011 Nam

Gia đình cậu mợ Nam Lịch 2003 Nam Lịch

1986 Albuquerque, NM: Tịnh, Lâm, Hiền, Sỹ, Vinh, Trung, Thương Albuquerque

1976: Chú Nga Nga

Sr. Anna Nguyễn Thị Hằng Nga, SCC - 2003 Nga Anna

Sr. Gabrielle Nguyễn Thị Hồng Nga, SCC (2015) Nga Gabrielle

Nguyễn Phước (Nguộc) 2019 Nguộc

Sr. Cẩm Nhung, MTG Nha Trang, 2016 Nhung

Niên, Ba Làng Niên

NJ 1/1/2004: Hưng, Huy - Thủy, Cúc, Vinh, Phong NJ 2004

Palawan 1983: Lương Văn Nuôi Nuôi

Palawan: Vietnamese High School 1991 Palawan

Trương Phước, HB I (2017) Phước

Lm. Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc, Rahway 2014 Quốc

2014: Nhà Hàng Nha Trang, New York Chinatown: Vinh, Khanh, Quốc Quốc

Nguyễn Phú Quý, Seattle, TX 2005 QuýI AM A HAPPY PARISH PRIEST!

Rev. Anthony Randazzo, Pastor of Holy Trinity, Westfield, NJ Randazzo

Sam Monaco & Lorenzo: Rochelle Park, NJ - 2014 Monaco

Tiến, HB III & Nguyễn Sao, HB II Sao

Họp lớp SB 64, 2016 64

Họp mặt SB tại Houston, TX - 2004 SB 2004

Họp mặt SB Nam Cali - 2004 SB Cali

Họp mặt SB Sài Gòn 2005 SB 2005

SB Chợ Mới 2011, mừng 25 năm LM SB 2011

Chủng sinh Việt Nam tại Bataan 1984 Bataan

ĐGM Emm. Nguyễn Hồng Sơn, GP Bà Rịa - Missouri 2015 Sơn

St. Joseph, West Oreange, NJ 2010 St. Joseph

St. Joseph, Port O'Connor, TX 2006 PO'Connor

Cha Trần Văn Tâm và Phùng Tâm, Ninh Hòa 2017 Tâm

Cha Bonaventura Mai Thái, TĐD Đà Nẵng, 2017 Thái

Tôma Trần Thái, Fort Worth, TX 1998 Thái Tôma

Lưu Văn Thiên HB II & Trương Phước, HB I - 2017 Thiên

Chị Ba Thiềng, Chợ Mới - 2005 Thiềng

Cha Thư và cha Vinh bàn giao chức Chủ Tịch Miền Đông Bắc 2011 Thư

Sr. Anna Maria Trần Thị Thủy, SCC 2003 Thủy

Nguyễn Phi Tiến, Liberty Park, Jersey City, NJ (2000) Tiến

Lm. Nguyễn Văn Tiến (Râu)
Houston, TX, Hoa Kỳ
2004

Lễ tang Đức Cha Thống
Phan Thiết 2017

Cha Tiến Râu (2004 & 2017) Tiến Râu

Trần Cao Toàn, Port O'Connor, TX (2004) Toàn

Mừng hưu trí - 7/9/2015 Hưu trí

Mừng hưu trí - 7/9/2015 Hưu trí

Lm. Nguyễn Công Viên - Hành Hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Viên

Lm. Nguyễn Cao Vinh - Mẹ La Vang 2005 Vinh Cao

Lm. Nguyễn Đình Vịnh, ofm - West Orange, NJ (2003) Vịnh

ĐTGM William E. Lori, TGP Baltimore Lori

javascript