- 2023-

Cà Phê cô Diễm, Xóm Bóng

Tôi nhìn tôi dưới đất

Cả chân cả cellphone đều băng bó

Trâm và Tuyền Thả Cá Ngày Xuân


Yankee Invasion 2/2/2023

Big C 30/1/2023

Lm. Carolo Phan Châu Lý, ofm - 27/1/2023

Tứ Sắc

>

 Hòn Non Bộ


Mồng Hai Tết

Họp Mặt Cựu Palawan
13/1/2023
Lễ Tạ Ơn Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá
Phaolô Lê Văn Cư
8/1/2023
Sr. Hiền, Franciscaine - Học trò cũ (lớp 12 NK 1973-1974
Trung học Nghĩa Yên, Cam Ranh
Giỗ giáp năm O Vịnh

3/1/2023

 1/1/2023


 1/1/2023