- 2022-

Giáng Sinh 2022


Nhà Thờ Núi Sạn, Vĩnh Hải - 17/12/2022

Thanh Hải, Nha Trang


Sr. Bích Huyền, SSJ Philippines - Đà Lạt Buffet - Nha Trang Center - 16/12/2022


Cá Sấu, Đà Lạt Buffet - Nha Trang Center - 16/12/2022
7-9/12/20228:23 sáng thứ Tư, 30/11/2022 thăm cụ bà Đinh Thị Lụa, mẹ của Trần Ngọc Khánh SB 69/70 - BV 22/12, Nha Trang

Kính viếng anh Phaolô Phùng Đức Quang - SB 69/70 - 25/11/2022


22/11/2022 - Ca Đoàn Cecilia

 


 
BM HĐ GX VP - 20/11/2022


Gặp Nguyễn Thanh Dũng, em trai Thanh Vân & Thanh Long (+), Cha Hoàng, Cha Quyền (Thanh Hải)


Đại lễ CTĐVN

Cầu cho các ân sư và cựu SB đã qua đời - 30/10/2022 tại nhà thờ Thánh Gia, Bình Cang


Caleb Ace Tran - sinh ngày 17/10/2022

 

Họp SB Nha Trang
(8/9/2022)


Khấn trọn đời Thanh
22/8/2022


100 ngày Vũ Đình Dung
20/8/2022 
Hillside, NJ

 
Picnic Rockaway, 24/7/2022 Randolph, NJ


Cây Vông 23/1/2022
Newport Park - 1/6/2022


Nhà Hưu Rutherford, NJ (21/5/2022)


Lấy silicon oils


RỬA TỘI PHÊRÔ NGUYỄN NGÔ CHÍ THẠCH - 20/3/2022Hải Lỉnh rước lễ lần đầu - 19/3/2022

 

Mổ bong võng mạc 25/2/2022

Cha Đắc nhận xứ chánh tòa 17/2/2022
Cha Đắc nhận xứ chánh tòa 17/2/2022
Phêrô Nguyễn Chí Thạch
Cha Giacôbê Trần Ngọc Anh nhận xứ Núi Sạn 15/2/2022
 

GX Thanh Hải Xuân Nhâm Dần 2022
Mồng Hai Tết 2/2/2022
Đám cưới Nhã Huyền 8/1/2022
Đám cưới Nhã Huyền 8/1/2022
Nhà Nghi Còm 4/1/2022