2022 - JSSOR SLIDER
QUA MỸ 9/4/2022
Picnic Rockaway, 24/7/2022 Randolph, NJ

Newport Park - 1/6/2022


Nhà Hưu Rutherford, NJ (21/5/2022)


Lấy silicon oils


RỬA TỘI PHÊRÔ NGUYỄN NGÔ CHÍ THẠCH - 20/3/2022Hải Lỉnh rước lễ lần đầu - 19/3/2022

 

Mổ bong võng mạc 25/2/2022

Bong võng mạc - 22/2/2022
Cha Đắc nhận xứ chánh tòa 17/2/2022
Cha Đắc nhận xứ chánh tòa 17/2/2022
Cha Đắc nhận xứ chánh tòa 17/2/2022
Phêrô Nguyễn Chí Thạch
Cha Giacôbê Trần Ngọc Anh nhận xứ Núi Sạn 15/2/2022
 

GX Thanh Hải Xuân Nhâm Dần 2022
Mồng Hai Tết 2/2/2022
Đám cưới Nhã Huyền 8/1/2022
Đám cưới Nhã Huyền 8/1/2022
Nhà Nghi Còm 4/1/2022