- 2021 -Đọc thêm
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 25/4/2021, tôi đi vào Phan Thiết cùng với anh chị Trần Văn Túc - Phương Chi, SB 70, để dự tiệc Tân Hôn của Phêrô Võ Duy Khang, con trai anh Duy Anh, SB 70 và chị Xuân Lan, kết duyên với Anê Đê Nguyễn Ngọc Thúy An, con gái anh PX Nguyễn Ngọc Tuấn (RIP 2018), SB 74 và chị Maria Nguyễn Thị Thu Ý
Đi đến gần nhà thờ Tân Hội, tôi thấy trong người muốn ói. Tôi thường bị say xe như thế. Anh Túc cho xe dừng lại ngay một quán nước mía. Có hai, ba người ngồi đó. Tôi nói là cha Lãm ở gần đây nên chắc là ngồi đây một lát rồi sẽ đến nhà cha nghỉ ngơi. Sau đó sẽ liệu cách về lại Nha Trang, hoặc đi xe ... ôm về CR ... rồi về NT, hoặc lên Tháp Chàm bắt xe lửa ... Một người ngồi bên cạnh bật nói: cha Lãm là cháu họ kêu tôi bằng chú... Tôi liền tự giới thiệu mình là linh mục. Thế là mọi sự xảy ra đúng như Chúa quan phòng. Ăn trưa nhà cha Lãm rồi anh Huấn chở tôi đi xe máy về tận Tháp Bà, Nha Trang, đúng 2 tiếng rưỡi.
Trên đường đi anh ấy kể là có bà con với Nguyễn Quốc Trung, bạn cùng lớp ở TCV SB và những người mà mình quen biết ở Phan Rang ...

TẠ ƠN CHÚA !!!