An táng Phaolô Nguyễn Xuân Nhị (RIP 26/11/2017)


p>


 Xức dầu anh Nhị (23/11/2017)