1976 Gia Đình
Mẹ Sao Biển (1958 - 1975)
Thầy Quản, Lương Sơn 1957
Tiểu Học La San Cù Lao
Chú nhỏ
Cinquième 1965
Bảng điểm NK 61-62
Palmares 1961
Bảng điểm NK 62-63
Bảng điểm NK 63-64
Bảng điểm NK 64-65
Bảng điểm NK 65-66
Bảng điểm NK 66-67
Chụp chung 1961
Chụp chung 1962
Chụp chung 1963
1964
1965
Nhà thờ Đức Bà 1966
Thiên Hựu 1967
Thành Nội 1967
Nha Trang & Hoan Thiện 1967
Ga Xe Lửa Đà Lạt 1968
Suối Vàng, Đà Lạt - 1970
Bằng Tú Tài Pháp
Xuân Bích, Huế - 1970-1971
Chú Nga 1976
Chợ Mới 1979-1983
Giáo sư 1965
Giáo sư
Giáo sư
Giám thị
javascript
2004 Texas