Địa chỉ trong YOUTUBE: peter vinh nguyen
Các Video khác
Đại thọ 100 và 90
Ordinary of the Mass
2016-2018
2015 Retirement
2007-2015
2004-2006
1996 10 Năm LM
1985-2003
1983-1985
1970-1982
1961-1969
1949-1961
Lip Singing
Oui Devant Dieu (Elvis Phương)
Tình Ca Quê Hương (Tường Nguyên)