Trời Xa Bao Nhiêu?


Có mấy nhà "bác học" ngồi uồng cà phê và tán gẫu về vũ trụ.
- Từ đây lên trời xa bao nhiêu cây số?

Có ông trả lời khoảng vài tỷ cây số, có ông nói đi cho đến tận thế cũng chưa tới. Đa số không biết rồi cãi nhau ỏm tỏi ...
Bỗng nhiên ông giúp việc đến gần rồi nói:
- Thưa các ông, cho tôi góp ý được không ạ?
- Ông thì biết gì! Mấy chuyện này chúng tôi giải chưa xong thì làm gì đến ông!
Ông giúp việc từ tốn thưa: - Thưa các ông, tôi thì không học hành bao nhiêu nhưng có một điều tôi biết chắc...
- Điều gì?
- Thưa là: từ đây lên trời không xa bao nhiêu.
- Sao ông nói thế? Có gì chứng minh?
- Thưa các ông, ngày 23 ông Táo về trời, tối 30 ông Táo khác về lại: vỏn vẹn chỉ có một tuần khứ hồi!!!
- ??????
~~~~~~~~~~~~~~