Tỏ Tình

Một anh chàng bị tật nói lắp, tỏ tình với cô bạn. Thu hết can đảm anh mở lời:
- Anh … anh yêu em … em.

Cô nàng láu lỉnh trả lời: - Vậy thì để anh ấy nói với em em chứ!

- Không, không phải đâu. Ý anh là “anh … anh yêu… em”.

- Vậy thì anh ấy phải tự nói với em chứ.

Anh chàng quá xúc động:
- Không, điều anh muốn nói là “anh… yêu… em em”.

Cô nàng điên tiết, vì anh nói hoài một câu mà cũng không xong.
- Thế thì anh đi mà nói với nó.
*/*