Sông Hồng Trong Sách

Trong giờ học môn Địa lý
- Cô: Lan, em hãy nhìn SGK cho cô biết sông Hồng nằm ở đâu?
- Lan: Thưa cô! Nằm ở…dòng thứ 6 trang 50 của sách Địa lý ạ!
- Cô: ??!!!
~~~~~~~~