Cách nhập đề lung khởi bá đạo của thầy giáo

Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.
- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!

- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
- Là đạo ý tưởng ạ!

- Ăn cắp thơ gọi là gì?
- Là đạo thơ ạ!

- Vậy còn ăn cắp răng?

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...
- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm''
~~~~~~~~