Người đẹp oan gia

- Người đẹp mê mà coi như pha là vô lễ
- Người đẹp chê mà cứ chạy theo là vô phép
- Cả ngày gọi điện thoại cho người đẹp là vô công rồi nghề
- Chưa chi mà đã hôn tay người đẹp là vô ý
- Thấy người đẹp liếc mắt thì đã mất hồn vía rồi là vô tròng
- Người đẹp bỏ đi lấy chồng là vô can
- Tìm bạn bốn phương 3 năm liền mà chưa thấy mặt là vô ảnh
- Bị người đẹp nghi oan là vô bằng
- Tự nhiên bị người đẹp đá là vô cớ
- Hết cách để chinh phục người đẹp là vô lối
- Không biết nói gì khi gặp người đẹp là vô đề
- Bị người đẹp đá là vô tài
- Bị người đẹp chê là vô tướng
- Vì người đẹp mà mầt ngủ là vô bổ
- Chưa có người đẹp để ý là vô chủ
- Bị người đẹp quên tên là vô danh
- Bị người đẹp đá mà vẫn tỉnh bơ là vô sự
- Tốn hết nước miếng mà người đẹp vẫn coi như không là vô hiệu
- Người thật đẹp mà vẫn không đoái hoài là vô tình
- Không nhường bước cho người đẹp đi là vô ý thức
- Bị người đẹp đá rồi lang thang ngoài đường là vô thừa nhận
- Không cầu nguyện để chóng gặp được người trong mộng là vô thần
Sau cùng:
- Thấy ai đẹp cũng nhào tới hôn đại là vô tù
*/*