Nếu biết rằng ..

1. Bắc Kỳ

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông:
“Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ!
Ngựa chứng! Sao mày dám bỏ ông?”

2. Trung Kỳ

Nếu biết rằng o nớ có chồng
Tui về bến Ngự nhảy xuống sông!
Oâi chao! Nước lạnh tui thấy khớp!
Tự tử mần răng, cũng nỏ xong!

3. Nam Kỳ

Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông!
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng!

4. Ba Tàu

Nếu piết lằng lị lã có chồng
Ngộ dìa ngộ páng lốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ lổ dào Chợ Lớn
Lấy dốn lầu tư ngộ mát lòng!

5. Việt kiều

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về bên bển thế là xong!
Trăm cô ngồi đó cho anh lựa:
Cũng cỡ như em lại rẻ rề!

6. Bùi Chu, Phát Riệm

Lếu biết rằng em đã có chồng
Tim anh nở noét như nợn nòng
Nòng thòng, nê nết lằm na niệt
Nâu nâu nại ngứa mấy sợi nông!

7. Hoa Kỳ

Nếu biết rằng em đã có chồng
Không buồn, không tiếc cũng không trông.
Chừng nào ly dị cho anh biết,
Đưa xe ra đón thế là xong!

8. Cóc cần

Nếu biết rằng em đã có chồng
Thôi thì cũng tốt, thế là xong.
Ván đã đóng hòm, tình đã chết
Đi tìm cô khác, thế là xong

9. Sở khanh

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về mừng húm: thế là xong!
Thằng nào ngu quá, chui vào rọ!
Chết thế dùm anh, khỏi tốn công!

10. Nhất cử lưỡng tiện

Nếu biết rằng em đả bỏ chồng
Cho anh xáp lại có được không
Đỡ bận tâm em tìm kép mới
Khỏi mất công anh kén lòng vòng.

11. Lẹ lên

Nếu biết rằng em đả bỏ chồng
Anh giờ chửa vợ, vẫn nằm không.
Đôi ta nối lại tình năm cũ
Kẻo muộn rồi em lại lấy chồng.

12. Chả dám

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Con em 5 đứa chạy lông nhông.
Ối dời, đông quá ai mà dám!
Nhảy vào nuôi gạo: chả bỏ công!

13. Thở phào nhẹ nhỏm

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng,
Anh mừng hết lớn nhẹ như bong
Hết cần lén lút sau manh cưả
Đợi hắn ra đi nhẩy vô phòng ...

14. Chịu thôi!

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh đành chịu phép thế là xong
Vợ anh dữ lắm xin em hiểu
Sư tử Hà Đông nó xếp sòng ...

15. Tò mò

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Cho anh xem mặt chút được không?
Gặp rồi, xin lỗi cho anh hỏi:
Người xí thế sao dám...bỏ chồng?...

16. Lời mẹ khuyên

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về thưa mẹ lấy được không?
Mẹ rằng: "Như thế không phải lý
Mày ngu sao lấy gái một chồng?"

17. Khó thật

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Thời nầy thật khó kiếm đàn ông
Ngày xưa ong bướm bu đầy ngõ
Bây giờ ong dọt, bướm cũng dong!

18. Te tua!

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về bỏ vợ: tưởng là xong!
Ai dè vợ anh thưa sạch túi
Bầy con trợ cấp sặc máu hồng ...

19. Thực tế

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Làm ơn ráng chịu có được không?
Cho anh yên ổn làm ơn chút
Anh chán lắm rồi chuyện viễn vông...

20. Tội nghiệp!

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh thương dùm số phận long đong
Người sao đẹp quá mà xui thế!
Tính lẻ sơ sơ ... bẩy đời chồng.

21. An phận

Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về an phận thế cho xong
Vợ anh không đẹp bằng em mấy
Nhưng đỡ hơn em chẳng đổi lòng.

22. Mơ mộng

Nghe nói rằng em sắp bỏ chồng
Tin đồn chả biết thật hay không.
Làm anh thấp thỏm, anh chờ mãi,
Chờ mãi mà em … chả bỏ chồng!
*/*