KIẾM VỢ

Tối hôm qua nghe Mẹ già than thở:
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mõi gối bạc đầu
Không cháu Nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"
v Thấy Mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều tấm thân trai giữa chợ vàng thau
Mười hai bến, nước trong: nhờ, đục ... CHẠY!

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN!
(UH?)

Nhan sắc anh không chim sa cá lặn
Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt đùa mai
Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ

Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó
Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi
Biết nhịn nhường nhưng cũng rất chịu chơi
Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!

Hạnh phúc này là do tay mình gầy dựng
Anh không tin vào tuổi hạp, số hên
Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền
Đều khởi sự bằng phút đầu bỡ ngỡ

Vô Danh


*/*