Không copy hết

Trong giờ trả bài kiểm tra, thầy giáo nói với Hoa.
- Thầy: Hoa, em đã chép bài của Hằng phải không?
- Hoa (đỏ mặt, đứng dậy): Dạ, em có chép nhưng không phải chép hết ạ.
- Thầy: Thế chỗ nào em không chép?
- Hoa: Dạ, tên bạn ấy em không chép ạ.
- Thầy: ???
~~~~~~~~