Kết luận khoa học

Năm ngoái, các nhà khảo cổ Nga đã cho đào sâu 300 mét trong vùng núi Oural và đã tìm thấy dấu vết những khúc dây đồng được xét là có từ khoảng 1000 năm về trước. Họ kết luận là tổ tiên người Nga đã có hệ thống điện thoại cách đây một thiên niên kỷ.

Không chịu thua, các nhà khoa học Pháp đào sâu hơn, xuống đến 400 thước, và đã tìm thấy dấu vết của các loại dây quang học (fiber optic) mà họ cho là đã có cách đây 2000 năm. Kết luận hiển nhiên: tổ tiên Gaulois đã xử dụng điện thoại kỹ thuật số (digital)  tệ lắm là 2000 năm về trước.

Một tuần sau, các thợ đào mỏ ở Trung quốc được lệnh đào sâu dưới chân dãy núi Thái Hằng Sơn. 6 tháng sau, nhà nước mở cuộc họp báo quốc tế và tuyên bố:

"Sau khi đào đến độ sâu 500 thước, các thợ đào mỏ Trung quốc đã hoàn toàn không thấy gì hết. Ðiều đó chứng tỏ là cách đây khoảng 3000 năm, tổ tiên người Tàu đã biết đến và xử dụng hệ thống điện thoại không ... dây (cellular phone)!"


*/*