Gái Trai VN 3 Miền

Gái Bắc kỳ

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ chua ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt

Gái Nam kỳ

Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng lại rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng.......

Gái Trung kỳ

Em nhớ giữ tánh tình người Trung nhé
Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn ...

Gái Mỹ gốc Việt

Em chớ học tánh tình con gái Mỹ
Rất văn minh nhưng cũng rất tự nhiên
Rất phô bày nhưng cũng rất vô duyên
Rất thơm phức, sếch-xi và hấp dẫn....

Trai Bắc kỳ

Là trai Bắc anh hãy giữ tính mình
Anh cần cù siêng năng làm không mệt
Giữ phong độ nam nhi anh lễ phép
Bẩm thầy bẩm mẹ bẩm luôn em
Nói một lời phải uốn lưỡi trước sau
Nước cờ cao, thiệt chút chẳng có sao
Em chịu rồi thì tay anh em biết.

Trai Nam kỳ

Anh cố giữ tánh tình người Nam nhé
Nói ba hoa cho vui cửa vui nhà
Nay cờ tây rồi mai lại cầy tơ
Dăm ba xị anh em mình tán đóc
Còn đồng nào đem xào hết đi em
Cần gì lo, trời sanh voi sanh cỏ
Tuy nhiều lời nhưng bụng dạ thẳng ngay
Luôn cười hề chẳng khi nào anh giận

Trai Trung kỳ

Trai Trung kỳ tánh tình anh vẫn giữ
Tuy anh nghèo nhưng dòng chúa con vua
Chữ anh viết như rồng bay gà múa
Lời anh phán như sấm chớp thiên lôi
Em rán nhịn mình cùng nhau lãng mạng
*/*