Đàn Bà

Đàn bà con gái tóc dài
Hiền ngoan như cọp, yêu dài, cắn đau.

Đàn bà chung thủy bền lâu
Chỉ hay có tật quên câu ân tình

Thương chàng như thể thương thân
Nên thương luôn tấm thẻ xanh anh chàng .

Công dung ngôn hạnh nết na
Tu thân tích đức gần xa kết bè.

Cần kiệm chiu chắt trong nhà
Kim cương nàng sắm, lụa là nàng may.

Đàn bà giản dị như Tây
Đi ngang thơm phức hương cay "mùi đời".

Cuối tuần lái xế rong chơi
Thác cao núi tuyết nàng đòi tịnh tu .

Thương ai ở chốn lao tù,
Lau nhà, rửa chén, giặt đồ, chùi lư .

Đàn bà mực thước hiền từ
Lâu lâu bà hứng bà dù đi xa .

Đàn bà có nết thật thà,
Nói sau quên trước mới ra hiểu lầm.

Đàn bà ngoan đạo từ tâm,
Ngày ngày chỉ biết lâm râm nguyện cầu:
"Mong chồng sớm chết cho mau ,
Để nàng trọn ẵm vài chầu bảo kê."

Tự do là thú đam mê
Vài năm một kiếp phu thê kén chồng .

Nàng rằng không có, có không
Năm châu là chốn mặn nồng thế gian .

Đàn bà thùy mị đoan trang:
Mắt xâm, ngực cấy, tóc vàng, mông cao.

Đàn bà nhỏ nhẹ thanh tao:
Lỡ ghen nên mới xách dao ... thiến chồng .

Đàn bà giản dị trắng trong:
Một câu hai nghĩa, một lòng hai nơi.

Đàn bà quảng đại ít lời ,
Chỉ tại mất ngủ nói hoài thâu đêm.

Đàn bà chân yếu tay mềm
Nghiến răng bóp chặt bờ thềm cũng tan.

Đàn bà ưu ái dịu dàng,
Chỉ cào, chỉ cắn, chỉ phang lúc buồn

Đàn bà suối chảy mưa tuôn:
Nên muôn năm vẫn cứ... thương đàn bà !!!<

Nguyễn, Thục (Peter) H. (Con bà Hồng Lò!!!)