Chữ TỬ

Lụy tình mà chết gọi là ái tử
Chơi cờ tướng thua mà chết thì gọi là bất đắc kỳ ... tử
Phong hàn mà chết gọi là cảm tử
Bị chó cắn chết là cẩu t
Chấy rận nhiều quá, chết gọi là chí tử
Chết được chôn cất tử tế là Chu Tử
Thi hành công vụ mà chết gọi là công tử
Em trai chết gọi là đệ tử
Máy móc trong nhà hư, thò tay vào sửa mà chết gọi là điện tử
Các thầy giáo hè nhau chết một lượt gọi là chữ đồng tử
Chết đang khi làm ruộng thì gọi là đồng tử
Chết đuối khi tắm sông là giang tử
Lạnh quá chết đầu đường xó chợ gọi là hàn mạt tử
Vua chết là hoàng tử
Chết mà không biết lý do gì thì gọi là khổng tử
Không chồng mà chết là khổng phu tử
Chết lảng xẹt gọi là lãng tử
Già mà chết, gọi là lão tử
Đi vào rừng bị cọp vồ chết gọi là lâm tử
Đi ngựa té chết gọi là mã tử
Đang sống phây phây, lăn đùng ra chết gọi là mạnh tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Con trai chết gọi là nam tử
Bom đạn lượm về chơi, nổ chết gọi là nghịch tử
Chết mà không hề hấn gì gọi là nguyên tử
Bị vợ đánh mà chết gọi là nhừ tử
Chết vì ngu gọi là ngốc tử
Chết nhẹ nhàng từ từ là nương tử
Ăn cướp nhào vô nhà chém chết thành nhiều khúc là phân tử
Bị chồng đánh chết là phu tử
Cha chết gọi là phụ tử
Đi lính mà chết gọi là quân tử
Dân nhà giàu chết là quý tử
Vừa mới sinh ra thì đã chết gọi là sinh tử
Chơi cờ tướng mà bị chết sĩ thì gọi là sĩ tử.
Học trò chết cũng gọi là sĩ tử
Thầy chùa chết gọi là sư tử
Học giỏi quá, siêng quá mà chết gọi là tài tử
Bị chặt ra làm nhiều phần mà chết là thái tử
Chết vì tò mò là thám tử
Trượt thảm nhà chết là thảm tử.
Vua ra lệnh chém quan chết là thần tử
Nhỏ con mà chết là tiểu tử
Đang đi ngoài đồng sét đánh chết gọi là thiên tử
Chết ... giùm người khác gọi là thế tử
Băng qua đường bị xe cán chết là Tử Lộ
Ăn tiệc lớn bội thực chết là chuyện thường;
Ăn tiệc nhỏ mà cũng chết gọi là ... tiểu yến tử
Trượt thảm nhà chết là thảm tử
Chết trong nhà thờ gọi là thánh tử
Chết trong chùa gọi là tự tử
Chết trong cung điện nhà vua thì gọi là tử cung
Chết mà chưa đáng chết gọi là uổng tử
Con gái chết gọi là xử tử
Đây là chuyện dài dài về chữ tử nên gọi là bất tử tử truyện
~~~~~~~~