Cái Gì Cũng Chích ...

(Tự sáng tác 5/10/2019)

Ngày nay ai cũng sợ trái cây chích thuốc hóa học, để vẫn giữ màu xanh tươi.
Có người than:
- "Cái gì cũng chích thì làm sao đây?"
Bỗng có tiếng trẻ nhỏ thốt lên:
- Con thấy có sao đâu! Tuần nào bà nội cũng nhờ đi chích thuốc mà mạnh khỏe, da còn tươi thắm nữa đó.
~~~~~

Cả nhà: ???????????


*/*