Cầu cho vợ

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Cho con trúng số để nuôi vợ già.

Vợ con nay đã to ra:
Người cao mét 8, nặng đà trăm cân!

Ngày đêm ăn tám chín lần
Lần ăn 10 bát, tưởng chừng như heo!

Thân con giờ đã bèo nhèo,
Ngày cày hai jobs, vẫn nghèo tả tơi.

Ngày xưa cô đẹp tuyệt vời,
Thân hình xinh xắn, nụ cười rất duyên.

Mỗi khi con có ưu phiền,
Nhìn cô cười khẻ, ưu phiền biến tan.

Con mơ ở được cạnh nàng,
Xây lầu son gấm, trải vàng khắp nơi.

Ngờ đâu gặp phải vợ lười,
Lầu son cũng bán, ... cuộc đời te tua!!!
*/*