Chuyện Nấu Nướng

Nhà hàng nọ thuộc loại đông khách, một hôm có dám tiệc lớn, công việc nấu nướng phải làm theo hệ thống dây chuyền, mỗi người một công việc..

Trên bảng phân công tác nấu Món Chim Bồ Câu ghi như sau :

"Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc rửa chim anh Sơn lột da cô Tuyết mổ bụng anh Long chặt nhỏ cô Lài luộc trứng anh Hải bóp mềm cô Thấm ướp mặn anh Thu xào dòn .
*/*