Chữ Bất ...

- Lấy phải vợ xấu có thể là vì ...BẤT tài

- Lấy được vợ đẹp có thể là ...BẤT hạnh

- Ế vợ có thể là vì ...BẤT trí

- Có vợ bé là ...BẤT nhân

- Giựt vợ người khác là ...BẤT lương

- Gặp lại người không lấy làm vợ được là ...BẤT cộng đới thiên

- Vì vợ mà thi rớt là ...BẤT đạt

- Vì vợ mà bỏ bạn bè là ...BẤT tín

- Vì vợ mà quên cha mẹ mình là ...BẤT hiếu

- Vì cha mẹ mà phụ vợ mình là ...BẤT nghĩa

- Vì bạn bè mà không thương vợ là ...BẤT công

- Vì tiền mà xem cha mẹ vợ không ra gì là ...BẤT kính

- Vợ chồng hay cãi lộn là ...BẤT hòa

- Vợ chồng giận nhau mà không ai nói với ai là ...án binh BẤT động

- Vợ chồng đục nhau mà không ai hơn ai là ...BẤT phân thắng bại

- Vợ khen mà làm thinh là ...BẤT chấp

- Vợ làm đồ nhậu ngon cho mà không biết cám ơn là ...BẤT tỉnh

- Vợ tự nhiên không nói mà chạy lại hôn là ...BẤT thình lình

- Chồng đang không chạy lại nựng vợ là ...BẤT ổn

- Không dám nói "Ngộ ái nị" với vợ là ...BẤT bình thường

- Vợ ly dị là ...BẤT lợi

- Ly dị vợ là ...BẤT cần

- Làm sai điều vợ bảo là ...BẤT cẩn

- Vợ chồng bên nhau mãi mãi là ...BẤT khả phân ly

- Vợ không cho ngủ chung là ...BẤT mãn

- Chồng bị vợ đập là ...BẤT quá mà thôi

- Vợ bị chồng đánh là ...BẤT tỉnh nhân sự

- Khen gái đẹp trước mặt vợ là ...BẤT tiện

- Vợ có làm bậy thì cũng BẤT BÌNH (luận)

- Vợ được khen nhiều quá là ...BẤT an

- Đồ đạc của vợ là ...BẤT động sản

- Em gái của vợ là ...BẤT khả xâm phạm

- vân vân và vân vân .....

Nói tóm lại, lấy vợ là ...BẤT đắc dĩ

Mà nếu hổng thèm lấy vợ ... là BẤT di BẤT dịch ...

Bởi vì đây là một đề tài ... BẤT hủ !!!
*/*