Vui sống muôn đời

Lời nhắn của ông Thomas Lê Kiển Gioan
(Qua đời ngày 26/6/2003)

“Không khóc, chỉ cười", lại vỗ tay!
Trước giờ vĩnh biệt thế gian này.
Sống trong dương thế: đời tạm bợ;
Thác chốn linh thiêng: cõi cao dày!
Cảm tạ Thiên Ân từng năm tháng;
Vâng lời Thiên Ý mỗi phút giây.
Vài lời gửi gắm người ở lại:
Không khóc, chỉ cười lại vỗ tay!

Lm. Nguyễn Quang Vinh
(nhân giỗ 100 ngày)

~~~~