Vịnh tiệm giặt ủi

Ở góc phố kia có một nhà:
Mở nghề giặt ủi: thế đấy a?
Sạch quần, sạch áo: thơm mùi thuốc;
Ngay cổ, ngay lưng: thẳng góc là.
Hớn hở tươi cười chào khách đến,
Ân cần bịn rịn tiễn người ra.
Nguyện cầu Chúa Mẹ trì mãi,
Mát dạ tha nhân, ấm bụng ta.

(Phục vụ sinh Linh: Phước đời ta)
(tặng anh chị Phước Linh ngày làm phép tiệm (9/5/2007)

~~~