Trăng Sáng Lời Kinh


Trăng vàng sáng rực trời Xuân,
Dâng lời cảm tạ Tình Quân thiên đình.

Phần tư thế kỷ dâng mình:
Magnificat lời kinh hằng ngày.

Ngài ơi, biết nói gì đây?
Tâm tình cảm mến ngập đầy lòng con.

Dù cho sông cạn núi mòn,
Một lời khấn nguyện, sắt son vững vàng.

Nhẫn tình ân thánh chứa chan,
Mãi luôn trong sáng ngút ngàn tín trung.

Trăng vàng sáng rực cửu trùng,
Lời kinh cám tạ thiên cung nhậm lời.

(Mừng kỷ niệm ngân khánh Soeur Hằng Nga, SCC - 1979-2004)