Tình Cha

Đời con như chiếc thuyền
Giữa biển cả lênh đênh
Sóng bủa vây muôn hướng
Biết tìm ai tựa nương?
Giữa cơn gió hãi hùng
Cha chính là tay lái
Giữ đời con thẳng hướng
Trong nẻo chính đường ngay.
Cha, cánh buồm căng gió,
Mỗi khi con ngập ngừng,
Tay con có cha đỡ
Sẽ không bao giờ buông.
Ba đào bủa vây con,
Thuyền đời con cheo leo
Cha âm thầm cánh neo
Thuyền đời con bám chặt.
Mỗi lúc đời con lạnh
Cha chính là mái ghe
Ủ ấp và vỗ về
Trao cho con hơi ấm.
Giữa biển đời nước ngược
Có cha như cánh sào,
Đẩy thuyền con tiến bước
Hướng về lý tưởng cao.

Đời con mãi mãi bình an:
Dù bao nguy hiểm gian nan không sờn
Vì cha luôn ở bên con,
Đỡ nâng, bảo bọc: sắt son một lòng
.

Lm. Nguyễn Quang Vinh 28/10/1995)