Mùi chiên ... mùi khét

(thân tặng Đức Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, GM Phó Hưng Hóa)


"Mang vào mình mùi chiên"

Mùi chiên con đã thấm vào
Nay thêm mùi khét con nào ngại chi.
Thương chiên nắng gió bất kỳ,
Lời xưa đã nguyện khắc ghi trong lòng.

(Thanh Hóa tháng 10 năm 2016)

Bài Thơ Trọ Trẹ

(12:44 Thứ Hai 24/10/2016)

Xin đừng ngại tiếng tôi nghe trọ trẹ
Mà nhớ rằng một ngày nọ không xa
Xứ sông Hương núi Ngự sẽ là nhà
Đi mô cũng nghe toàn tiếng o, mệ!

Và ngày đó thật đến rồi bạn hỉ?
Rời xứ Thanh tràn ngập mối ân tình
Vâng ý Chúa vào tận đất thần kinh
Rồi cứ rứa bạn bắt đầu trọ trẹ!

Sau khi nghe tin ĐC Linh về Huế