Bút Tre Năm Con Rồng

Năm nay đích thị năm mới:
Con rồng dài cổ đang đợi ngày nào
Trời thương cho thoát khỏi ao
Tù hôi hám đặc mùi máu tanh rình.
Để mà vươn đến thanh bình,
Dân đà làm chủ, không nịnh hót người!
Xuân về mọi sự đều mới,
Mới hồn, mới nước: xin mời nâng ly!

21.1.2012 (29 (Tết Nhâm Thìn)

Thăm Bé Linh

Đi thăm cho biết bé Linh,
Thăm rồi mới biết nó linh tinh quá chừng!
Đi thăm cho biết bé Linh,
Thăm rồi mới biết nó hay kình, hay la!
Đi thăm cho biết bé Linh,
Thăm rồi mới thấy nó lình xình như say!
Đi thăm cho biết bé Linh,
Mỗi lần nó hét rung rinh cả nhà!

Ngày 28.5.2012

30 Năm HP Huy Phượng (21/9/1982)

Ba mươi năm chẵn tình anh vẫn
Mặn nồng như thể mới hôm qua.

Ba mươi năm chẵn lòng em mãi
Rạng rỡ tình yêu tựa ngân hà,

Huy: Trente ans après, mon amour
Reste ardent comme si c'était hier.
Phượng: Trente ans après, mon coeur
Demeure rayonnant comme la voie lactée.
(6 giờ 20 sáng ngày thứ Năm, 20/9/2012)