Thơ Con Cóc

Nhân dịp HN 55, mặt nhìn mặt, tay bắt tay, nhất định sẽ thấy mình già rồi. Xin thân gởi đến quý anh em, từ 74 đến các trưởng lão, mấy vần thơ con cóc sau để ngâm nga cho đỡ tủi lòng:

50 nay đã chớm già
Mong sao da dẻ như là 05.

Tôi nay 51: già rồi
Mong sao vẫn trẻ như thời 15!

52 cũng đã già rồi
Mong sao vẫn khỏe như hồi 25!

53 THẬT SỰ GIÀ RỒI,
NHƯNG MÀ VẪN KHỎE NHƯ THỜI 35!

Tuổi tôi 54: già rồi
Mong sao vẫn khỏe như người 45.

55: mỏi gối, đau lưng,
Mong sao vẫn khỏe (như) chưa từng 55!

Tuổi tôi 56: già rồi,
Nhưng mà còn khỏe hơn người ... 65!

Tuổi tôi 57: già rồi,
Chỉ mong mạnh khỏe hơn người ... 75!

Tôi nay 58 tuổi đời,
Ước mong sống thọ hơn người 85!

60 năm chẵn, em ơi,
Da anh vẫn đẹp như hồi 6 xuân!

Tôi nay 61 xuân xanh:
Khỏe bằng 16: tôi thành tâm xin!

62 thấy đã xuống đồi,
Trẻ như 26: xin Trời ban cho!

63 gần tới chân đồi!
Trẻ như 36: lạy Trời thương con.

64: ơi hỡi người ơi,
Mạnh như 46: Chúa ơi thương tình.

65: sắp đến ngày hưu,
56: cũng vậy, thôi hưu cho rồi!

66 và già hơn

Sáu gì cũng được, ai ơi,
Ta đã già rồi: mong được gặp nhau!!!

(tháng 7, 2013)

~~~~