Tháng Hoa Dâng Mẹ

Nào bạn hỡi, trong làn nắng mới
Cùng nhau ta đi hái hoa tươi.
Tháng Năm kính Mẹ đến rồi,
(Mân Côi tháng Mẹ đến rồi)
Ta hân hoan đón, vang lời ngợi ca
Vừng kim ô xa xa ló dạng
Trời trong xanh ngời sáng núi đồi
Ta vui, ta hát khắp nơi
Rộn ràng ta hái hoa tươi đầy tràn.

Này hoa cúc, ánh vàng chói lọi,
Kính dâng lên như chuỗi mùa Vui:
Mừng Con Thiên Chúa Ngôi Hai,
Kính chào Mẹ Thánh, trọn đời đồng trinh.

Nầy ánh nến sáng ngời nhân trần
Đức Kitô rao giảng hồng ân,
Đường ta đi có Chúa luôn,
Tâm hồn trong sáng, một đời bình an

Kìa hồng thắm như tình con thảo,
Nhớ xưa kia sầu não lòng ai.
Con yêu đầu đội mão gai,
Hy sinh mạng sống trên cây khổ hình.

Dâng huệ trắng khiết trinh thơm ngát,
Cùng nhau ca tiếng hát khải hoàn.
Mẹ về trên chốn hỉ hoan
Nữ Vương ngự trị thiên đàng hiển vinh.

Kính lạy Mẹ đồng trinh từ ái,
Đoàn con côi cút thơ ngây,
Khấn thương tình mãi mãi ngự đây.
Nguyện cầu Mẹ hãy tháng ngày chở che.

Tháng Hoa 1999

~~~~