Tết Tha Hương và Tuyết 2015

Rộn rã Việt Nam đón Xuân này,
Thân tôi tội nghiệp mỏi lưng cày
Ngoài đường tuyết trắng rơi từng mảng
Trong bếp cơm thiu để mấy ngày.
Mệt mỏi sáng nay, hồn chưa tỉnh
Lâng lâng tối đến mắt đã cay.
Cay gì? thưa rằng: cay vì rượu
Đắng chát hồn ai kiếp lưu đày!

(17/2/2015 - 29 Tết Quý Mùi)