Đôi Lời Từ Tạ

(Thân tặng hai bạn Long - Ngọc Anh)

Nghe tin bạn quý xuống phương nam,
Nặng trĩu buồn giăng, dạ ngổn ngang.
Tình nghĩa tri giao trong chốc lát,
Tâm đầu ý hiệp thật mau tan.
Cây xanh, lá đẹp sao ruồng rẫy?
Nắng gắt, đồng khô lại buộc ràng?
Ước nguyện mai sau, duyên nếu có
Chén trà tái ngộ suốt canh tàn!

26/12/1995

Chúc Bạn Ra Đi

Nghe tin bạn sắp xuôi nam,
Vài lời nhắn gởi để làm hành trang.
Cuộc đời có tụ, có tan,
Chỉ mong tình nghĩa nồng nàn không phai.
Rồng kia chưa mỏi cánh bay, (Long)
Chim kia gần tổ tháng ngày ấm êm. (Ngọc Anh)
Chúc cho gia sự bình yên,
Công danh sớm đạt, Chúa Thiên hộ phù.

Ngày lễ Giáng Sinh 1995

~~~