Tạm biệt gia đình bạn

Phút ra đi, có ít lời gởi gấm:
Cảm ơn anh, cảm ơn chị rất nhiều
Đã dành cho những tình cảm thân yêu
Trong tình bạn "những ngày xưa thân ái".
Gặp nhau đây đây rồi xa cách mãi
Con chim bằng lại cất cánh ra đi
Mang trong tim hình ảnh buổi biệt ly
Và vẫn nhớ đến gia đình bạn cũ.
Nguyện cầu Chúa luôn phù trì nâng đỡ
Những người con trong bóng cánh của Ngài
Sống hạnh phúc, cuộc đời luôn tươi nở
Yêu người luôn và mến Chúa không phai
Ước mong sao cuộc sống mãi luôn dài
Để mai ngày, khi cùng nhau tái ngộ
Ta lại nâng chén trà đầy thương nhớ
Và tươi cười tiếp tục chuyện chửa xong.

(tạm biệt anh chị Trần Thái - Buộc, Fort Worth, TX, July 14, 1998)

~~~