Ta về ...


Ta về ... đây trong tiếng hát lưng trời,
Ta về ... đây trong ánh mắt vui tươi
Ta về ... đây tưng bừng ngày hội lớn,
Ta về ... đây rộn rã tiếng reo cười.
...
Ta về ... họp mặt liên tu sĩ
Để cùng nhau chia sẻ thân tình
Cuộc đời tận hiến trung trinh,
Vui trong tiếng hát lời kinh êm đềm.

Ta về ... họp mặt liên tu sĩ
Bỏ đàng sau ích kỷ cá nhân
Vui trong huynh muội ân cần,

Ta về .. ta thấy càng gần nhau hơn.
Gần nhau trong tiếng đờn, tiếng hát
Gần nhau trong cao ngất lời kinh,
Gần nhau: Thánh Lễ bình minh,
Gần nhau cơm tối: gia đình anh em.

Uớc chi được một năm một dịp,
Ta về ... đây cho kịp ngày vui,
Cùng nhau tiếp tục nối dài
Tình huynh đệ muội, ai ơi nhớ về.

(1994)