Ta Đi Tìm Ta

Bao năm qua rồi, ta đi, ta đi tìm ta
Ta mãi đi tìm...
... ngay trong cơn mê, tận đáy linh hồn.

Ta không, không gặp được ta.

Bao năm qua rồi, ta đi, ta đi tìm ta
Ta mãi đi tìm...
... ngay trong đêm khuya,
... lạc lối giữa buổi sương mù.

Ta không, không gặp được ta.


Rồi Ngài đã đến, lay tỉnh ta ra cơn mê,

Rồi Ngài đã đến, ta tưởng như trong cơn mơ:


Và ta đã tìm được ta!

15/11/1993

~~~