Ta Đi Tìm Ta

Bao năm qua rồi, ta đi, ta đi tìm ta
Ta mãi đi tìm...
... ngay trong cơn mê, tận đáy linh hồn.

Ta không, không gặp được ta.

Rồi Ngài đã đến, lay tỉnh ta ra cơn mê,
lạc lối giữa buổi sương mù
Rồi Ngài đã đến, ta tưởng như trong cơn mơ:
Và ta đã tìm được ta!

15/11/1993
(20/9/2004)