Shopping Cảm Tác

Cứ mỗi lần thấy mấy trang quảng cáo,
Thì anh đây lại bỗng nhớ đến em.
Nhớ những lần em đi mua quần áo,
Gót tung tăng như bướm lượn bên thềm!

Cứ mỗi lần thấy mấy trang quảng cáo,
Thì anh đây lại run bắn toàn thân.
Nhớ những lần em đi mua quần áo,
Túi tiền anh cũng theo đó vơi dần!

Cứ mỗi lần thấy mấy trang quảng cáo,
Con tim anh nó cứ đập liên hồi.
Nhớ mỗi lần em đi mua quần áo,
Credit card xạc hoa lá tơi bời!

(Credit card: thẻ tín dụng, mua chịu trả sau; xạc (charge): ghi tiền nợ cả tiền lời)
March 8, 2003

~~~