Danh Sách Hoa Quả Ơn Gọi GX Antôn Vĩnh Phước

Họ Và Tên Dòng/Tu Hội Chú Thích
. . .
Lm. Phaolô Lê Quang Trinh (+15/8/1966) GP Kon Tum GH Phanxicô
Lm. Micae Nguyễn Thế Minh(+12/10/2022) SJ - Dòng Tên - Pháp Quốc GH Mẫu Tâm
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hưởng (+19/12/1998) TGP Sài Gòn GH Phêrô - Phaolô
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quý ofm - Phanxicô GH Mẫu Tâm
Lm. PX Trần Xuân Thứ (+1/9/2016) GP Nha Trang GH Lộ Đức
Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh TGP Newark, NJ, USA GH Phêrô - Phaolô
Lm. Gerađô Nguyễn Quang Minh GP Nha Trang GH Phêrô - Phaolô
Lm. GB Trần Anh Thư CSJB - Dòng Gioan Tẩy Giả - Taiwan GH Phanxicô
Lm. Carôlô Bôrômêô Lê Hồng Phúc GP Olso, Na Uy GH Mẫu Tâm
Lm. Giuse Trần Dũng Canada GH Phêrô - Phaolô
Lm. Giuse Trần Vũ Seattle, Washington, USA GH Phêrô - Phaolô/La Vang
Lm. Brandon Nguyễn Văn Hiệp SVD (Ngôi Lời), USA GH Phêrô - Phaolô
Lm. Alp. Nguyễn Phạm Kim Khánh Honolulu, Hawaii, USA GH Phanxicô
Lm. Pascal Nguyễn Linh Bảo O. Praem - Dòng Nobertine, Silverado, CA, USA GH Phêrô - Phaolô
Lm. Micae Nguyễn Minh Lập SDB  - Don Bosco Salesien - Nhật Bản GH Fatima
Lm. G. Vianney Nguyễn Hữu Lợi CPPS - Dòng Bửu Huyết - Sài Gòn GH Mẫu Tâm
Lm. Phêrô Trần Trọng Mỹ Úc Châu GH Phêrô - Phaolô
Sư Huynh Trần Văn Ba La San GH Lộ Đức
Sư Huynh Antôn Nguyễn Minh Thành La San - USA GH Lộ Đức
Tu sĩ Tađêô Phạm Văn Hiền ofm - Phanxicô GH Mẫu Tâm
Sr. Maria Trần Thị Thân MTG Nha Trang GH Phêrô - Phaolô
Sr. Têrêsa Hồ Thị Thanh Tịnh OP - Đa Minh - USA GH Phêrô - Phaolô
Sr. Maria Trần Thị Kim Trung SCC/MTG Nha Trang (USA) GH Phêrô - Phaolô
Sr. Têrêsa Trần Thị Mười Thánh Tâm Chúa Giêsu GH Lộ Đức
Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Hương St. Paul de Chartres GH Phanxicô
Sr. Lucia Nguyễn Thị Linh Bình Tôn Thờ Máu Châu Báu - Nhật Bản GH La Vang
Sr. Anna Nguyễn Thùy Phương MTG Nha Trang - USA GH Phêrô - Phaolô
Sr. Agatha Trần Thị Kim Hà MTG Qui Nhơn GH Phêrô - Phaolô
Sr. Maria Trần Thị Hà MTG Nha Trang GH Phêrô - Phaolô
Sr. Catarina Thiên Giang Nguyễn Thị Lợi Khiết Tâm Bình Cang GH Phanxicô
Sr. Mađalêna Nguyễn Thị Cát Tiên ICM - Tận Hiến Truyền Giáo GH Phanxicô
Sr. Ana Ng. Công Trần Phúc Quỳnh Nữ Tỳ Thánh Linh - Ngôi Lời Nữ - SSpS GH Mẫu Tâm
Sr. M. Goretti Ng. Công Trần Diễm Phúc Nữ Tỳ Thánh Linh - Ngôi Lời Nữ - SSpS GH Mẫu Tâm
Sr. Anna Nguyễn Thị Huyền Dòng St. Mary of Oregon - USA GH Lộ Đức
~~~~ 2022 ~~~~~~