Nhắn Gởi Ông Chồng Trẻ

Được đứa con đầu chạy ríu chân,
Thương thay cho các đấng phu quân.
Nấu cơm thì nấu, nồi đừng cháy!
Ru bé thì ru, cổ chớ khan!
Bao thú phong lưu xin giã biệt,
Một bầu thê tử khá ân cần.
Mai sau khôn lớn, con đền đáp:
Hạnh phúc làm cha gấp bội phần!

(Thân tặng Đoàn Thái Khương & Trang)
12/27/1995

Đoàn tiên sinh bao năm nguyện khấn
Nguyễn phu nhân sốt sắng cầu xin.
Đăng đàn khấn Chúa thương tình:
Khoa nhi quý tử hạ sinh trong nhà!

Tặng bé Đăng Khoa

~~~