Ngổn Ngang Trăm Mối ...

Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia đón kẻ về,
Lại thêm một chút mừng trong mắt:
Hai vị tân khoa ... đứng chỉnh tề!
Chúc người vạn dặm đi thanh thoát.
Mừng kẻ hồi hương bớt nhớ nhung.
Mai sau gặp lại, vang câu hát
Vui sao cho xiết: hội tương phùng!

(Tiễn Hải Đăng đi California, mừng Sr. Cúc về từ Phi, hai Sr. Dung và Thủy ra trường)
28/3/1996

~~~