Ngày Các Thánh Tử Đạo

Ngày Tử Đạo chúng con đồng quyết
Nói lên câu tâm huyết sắt son:
“Dù cho sông cạn núi mòn
Đức Tin vững mạnh trên muôn nẻo đường.”

Để tiếp tục noi gương các Đấng
Đã hy sinh chính mạng sống riêng,
Giương cao Thánh Giá linh thiêng,
Quyết tâm theo Chúa trung kiên vững bền.
Ngày Tử Đạo, cầu xin các Đấng
Giúp chúng con giữ vững cơ đồ
Máu thiêng đổ xuống điểm tô
Chói loà rực rỡ ngọn cờ Đức Tin.
Giáo Hội Việt trung trinh một dạ
Kính thờ Thiên Chúa cả trên trời.
Ước mong con Việt nơi nơi
Quyết tâm theo Chúa muôn đời không phai.

(Rockaway, NJ 1994)

Cha ông đó: máu Tử Đạo muôn đời tươi thắm mãi,
Cháu chắt đây: lòng tin yêu vạn kiếp sáng ngời luôn

~~~