Lời cầu ngày vĩnh thệ

(Tặng Sr. Lưu Cẩm Vân, SCC - Lễ Mẹ Lên Trời 1997)

Kể từ dạo lên đường
Bỏ gia đình thân thương
Đi tìm Người yêu dấu.
Bao đêm trường nung nấu
Trong tiếng hát, lời kinh
Quyết giao trọn ân tình
Cho Người yêu muôn thuở.
Cửa thiên đình rộng mở,
Đón tân nương bước vào,
Ngợp áng sáng trời cao.
Giờ tân hôn đã điểm
Tạ ơn Ngài thương đến
Hoa nở chốn nhân gian.
Đời con nguyện hiến dâng
Xin nhận lời vĩnh thệ.