Đôi Tân Hôn Mỹ Hạnh - Anh Thu

Mỹ miều thay bóng hồng ngày cưới,
Hạnh phúc kia gội tưới lương duyên.
Anh hùng sánh bước thuyền quyên:
Thu đông xuân hạ: thề nguyền sắt son.

(Cháu cha Tường ngày Jan 6, 2007)

~~~~~