Mừng Tân Gia

(gia đình Ông Bà Lê Kiển Gioang)

Ngày hai bác dọn vào nhà mới,
Chút tình quê mến gởi đôi lời:
Trước là cảm tạ Chúa Trời,
Đỡ nâng bảo bọc đường đời thuận xuôi.
Và kính chúc luôn vui tươi mãi,
Tiếng hát vang rộn mái nhà yêu.
Bình an trong hết mọi điều
Xác hồn khỏe mạnh, sáng chiều thảnh thơi.
Bạn bè đến, đón mời đằm thắm,
Rồi lại mang hơi ấm ra đi:
Tình thân mãi mãi khắc ghi,
Người đưa quyến luyến, kẻ đi rộn ràng.
Nguyện cầu Mẹ La Vang từ ái
Khứng thương tình mãi mãi ngự đây:
Gia đình đầm ấm sum vầy,
Cơm ăn, áo mặc: hàng ngày Chúa ban.

Lm. Nguyễn Quang Vinh
Xuân Kỷ Mão 1999

~~~