Mừng Đại Thọ 80 cha Phêrô Nguyễn Văn Quý, ofm

Mới đó tám mươi đã đến nơi,
Bóng câu qua cửa quá nhanh rồi;

Vòng xoay cứ thế đi đi mãi,
Ngoảnh lại sao ư mặc mặc đời;

Bận rộn lo toan thời trai trẻ,
An nhàn hưu trí thuở da mồi;

Sẻ bùi chia ngọt cùng huynh đệ,
Hưởng tràn ơn Chúa mãi không vơi.

22/10/2022

~~~