Một Đời Theo Chúa

Phần tư thế kỷ bước theo Người (1968-1994)
Sướng khổ, buồn vui giăng khắp nơi.
Trở ngại, chông gai: không nhụt chí,
Cô đơn, lạnh lẽo: vẫn vui tươi.
Cánh đồng bát ngát: không nao núng,
Ngục tối âm u: vẫn mỉm cười.
Kính chúc trung trinh lời thánh hiến,
Thiên ân phù hộ mãi muôn đời.

(Metuchen, NJ - 10/23/1994)

Thất niên hắc ngục: tâm bất hoại
Tam hạ lưu đày: chí vô ưu

Thân tặng Lm. Ph. X. Nguyễn Kim Phú - thụ phong ngày 3/10/1994